.:Vigrid Forsiden:.

Commancheindianeren David Yeagley: Er Anders B. Breivik en Moderne Helt?

En kristenzionistisk, jødeelskende amrikansk patriotisk Indianers vinkling

For det første vil jeg takke for de tipsene jeg har fått vedrørende omtale av Breivik som har gjort at vi kan få et mere nyansert bilde av hva han står for enn det jeg selv har etter å ha skumlest manifestet hans et par ganger og finlest det jeg var mest interessert i. Min konklusjon var klar: Breivik er selv en fiende av vårt folk fordi han hylder de verste massemorderne av vårt folk, Churchill som eksempel, og de jødiske kreftene som har åpnet portene våre innenifra for en rasefremmed invasjon og kolonisering, inklusive islamisering, som Breivik hater. Hvordan er en slik holdning mulig?

Er Breivik og hans kristenzionistiske Churchilldyrkere komplette idioter? Etter min ringe oppfatning; Ja, de er komplette idioter og går våre dødsfienders ærend. Hva skal vi så gjøre med Breivik? Ta han opp til Utøya og skyt han på trappen til det hvite huset der. Punktum. Årsaken til det er at han er en politisk soldat i krig, men siden han forkledde seg med fiendens uniform sier krigslovene at han kan skytes ved tilfangetagelse. Det burde vært gjort.

Det første tipset var til siden ved navn Norway vs. Breivik som jeg har linket til flere artikler av og sikkert vil bruke flere som kommer siden. Det andre tipset fikk jeg for noen dager siden fra en ung (?) mann som alltid har hatt sansen for amerikanske indianere og deres kultur og skjebne. Helt øverst i artikkelen har jeg linket opp en interessant artikkel skrevet av denne commancheindianeren, David Yeagley, som er en ætling av Commanchehøvdingen "Bad Eagle". Derav navnet på bloggen hans.

Dette gir oss en innfallsvinkel noen nordmann aldri kunne gitt oss. Breivik har helt klart selv vært inne på nøyaktig de samme tankene siden han kaller seg selv for en moderne norsk "Sitting Bull. "Sitting Bull" var Sioux-høvdingen som slaktet et regiment av general Custers 7 kavalleri ved "Little Big Horn" etter at Custer hadde massakrert indianerne i leiren ved Wounded Knee.

Wounded-Knee-massakre til venstre og Sitting Bull til høyre

Hos amerikanske indianere er denne massakren og folkemordet på dem fremdeles høyst levende. De ble også utsatt for en masseinvasjon av rase-, kultur-, og religionsfremmede som utslettet dem som folk, kultur og religion. Med disse folkene er det altså Breivik sammenligner seg og sitt folks situasjon med. På et vis kan vi kalle tsunamien av gjengvoldtekter foretatt av rasefremmede mot nordiske kvinner for Norges "Wounded Knee"?

La oss nå se litt på hovedpunktene i hva den moderne Commancheindianeren sier:

"I feel a strange and profound admiration for Anders Behring Breivik. His actions speak louder than any words. Does he not appear to be a conscious and passionate patriot, not only for Norway, but for Europe? White Europe, consider your son.

There was a day when such men were called knights. National heroes. They drove the Muslims and their infernal religion out of Europe. Because of men like Vlad Tepes (Dracula), Europe remained Christian, and white.

Is that day no longer? Is it perished forever? Is there no resistance, in the name of God, or any other name, to the satanic course of Islam?

Fritt oversatt til norsk av meg blir dette:

Jeg føler en sterk og dyp beundring for Anders Behring Breivik. Hans handlinger snakker høyere enn mange ord. Fremstår han kanskje ikke som en samvittighetsfull og engasjert patriot, ikke bare for Norge, men for hele Europa? Det hvite Europa bør anerkjenne sin sønn.

Det var dager da slike menn ble kalt riddere. nasjonale helter. De jaget muslimene og deres mindreverdige religion ut av Europa. På grunn av menn som Vlad Tepes (Dracula), forble Europa kristent og hvitt.

Finnes ikke slike tider lenger? Er de borte for alltid? Er der ingen motstand, i Guds navn, eller i noe annet navn, mot den sataniske forbannelsen kalt Islam?"

Over har vi Commancheindianeren, David Yeagley, til venstre og et bilde av Breivik Yeagley bruker i artikkelen sin. Under dette bildet skriver Yeagley:

"An unidentified photo grab from a video of Anders B. Breivik. Perhaps he considers himself a true patriot of his country. He stood, dramatically, when none else would stand."

Fritt oversatt til norsk av meg:

"Et tilfeldig valgt foto jeg tok fra en video av Breivik. Kanskje han ser seg selv som en sann patriot. Han stilte opp da ingen andre torte å ta ansvar"."

Yeagley går videre i artikkelen og er innom spørsmålet om galskap, som han bare ler av. Yeagley er hva jeg kaller en jødeelsker og viser til en jøde, Ari Lipkin, som også gir uttrykk for meninger i saken. Her er noe av det Yeagley referer til Lipkin:

"Lipkin, the Jewish speaker I heard today, said that Breivik simply had no outlet, no freedom of speech. America is the only western country in which you can condemn someone else’s religion and not be put in jail. Lipkin felt that Breivik was completely frustrated with a “socialist government.”

Og her er min frie oversettelse:

Lipkin, den jødiske radioverten jeg hørte i dag, sa at Breivik ikke hadde noen mulighet til å utrykke seg, ingen ytringsfrihet. Amerika er det eneste vestlige landet hvor du kan fordømme andres religion uten å bli satt i fengsel. Lipkin mente også at Breivik var fullstendig frustrert over sin "sosialistiske regjering"".

Dette er klar tale fra hestens egen munn, nemlig dem som tilhører nøyaktig den samme kulturkretsen Breivik identifiserte seg med. Vil du vite hva de mener og tenker må du gå til kilden og ikke bedømme dem utifra vår egen mening.

Siden Yeagley trekker inn "Hitler Jugend" og siden de som slaktet vårt folk og ødela Europa tilhører nøyaktig de samme kretsene som Yeagley, Breivik og Lipkin valgte jeg et maleri som viser hvordan deres fogjengere, korsfarerne Churchill og Eisenhower" slaktet europeisk ungdom. Bildet viser Holocaustet i Dresden hvor angloamerikanerne skjøt på blink på de overlevende tyske ungdommene mens de flyktet fra brannen.

I mine øyne er kristenzionister og kulturmarxister samme hjernedøde søpla som bør frigjøre hodene sine fra de politisk-religiøse dogmene sine og begynne å tenke selv.