.:Vigrid Forsiden:.

Maktelitens lakeier skapte rammebetingelsene for Breivik-aksjonen

Politisk terror under Dørums justisregime . Han ville gjerne gjøre mere
PeST-bitchen - Politisk terror er ingen nyhet der i gården
Noen kommentarer om Dørum

Jeg har annet sted dokumentert hvorfor det er sannsynlig at justisdepartementet og toppledelsen i PeST sto bak programmeringen av rammebetingelsene som måtte føre til rasemotiverte drap den gangen Benjamin Hermansen ble drept og ba Riksadvokaten etterforske myndighetenes rolle.

Justismyndighetene med Dørum som ekstremt personlig aktiv spiller på mange plan sto bak terroren mot meg og Vigrid som Breivik nevner spesielt som hovedårsaken til at han valgte vekk sivil og lovlig politisk virksomhet som politisk kampmiddel til fordel for terror. Dette burde 22. juli-kommisjonen ha grepet tak i og etterforsket, men det gjør de selvsagt ikke. Da ville resultatet blitt ganske så anderledes og hele den norske makteliten ville sittet på anklagebenken.

Den nye PeST-sjefen stiftet jeg bekjentskap med i Vestfold ved flere anledninger, noe som kostet meg et par flere timers opphold uten lovlig begrunnelse overhodet samt et tap på mange tusen kroner. Med denne bitchen som PeST-leder kan vi forvente at den politiske terroren mot sivil og lovlig religiøs og politisk virksomhet vil fortsette. Resultatet av en slik terror har vi sett allerede.