.:Vigrid Forsiden:.

Tore Bjørgo - Tulling, propagandist, feiging eller hatefull løgner i Folkemordets tjeneste???

NRK intervjuer Bjørgo - Feigingene torte ikke duell med meg

Da jeg den 5. juni 2012 møtte som vitne i rettsfarsen mot Anders B. Breivik var makteliten og deres lakeier i rettssalen så livredde for mine ytringer at de nektet direktesendt radio og TV slik det var vanlig ellers i saken. "Forsvareren", som selv må betraktes som en del av den samme betalte lakeistanden som dommere og aktorat, nektet meg å fremføre mitt forberedte foredrag. Begge deler så feigt og i strid med et åpent demokrati og åpen rettsutøvelse at det er nifst. Verre er det dog at massemedia kun er et underdanig propagandaapparat som kun tjener maktelitens interesser.

VG intervjuer Bjørgo - Feigingene torte ikke duell med meg

Både VGTV og NRK intervjuet meg i hallen i Tinghuset etter at den farseaktige utspørringen av meg ved "forsvareren" var avsluttet. Mens jeg fremdeles oppholdt meg i hallen og var tilgjengelig intervjuet de samme mediene politiprofessor og terrorekspert Tore Bjørgo om uttalelser jeg hadde kommet med om han under vitnemålet mitt. De hadde her en glimrende sjanse til å vise hva journalistikk virkelig kan være, men i ren feighet og underdanighet torte ikke media å lage en direkte TV-duell mellom Bjørgo og meg. Bjørgo lirer fra seg den vanlige løgnbaserte propagandaen sin og hadde nok gjemt seg under teppet hadde han blitt utfordret til duell med meg for åpent og direkte kamera. Feighet er det rette ordet for disse forsvarerne av maktelitens Folkemord på oss av nordisk ætt.

Mitt uholdte foredrag - for de som vil kjenne Sannhheten