.:Vigrid Forsiden:.

Lippestad og Bæra: Feige, løgnaktige spyttslikkere eller smarte og veltilpassete lakeier for makteliten

Lippestad til venstre og Bæra til høyre gjorde jobben for makteliten
Mitt uholdte foredrag

I kveld, tirsdag den 11. september 2012, skal NRK Brennpunkt sende en dokumentar gjort av Lippestad-teamet i deres arbeide som forsvarere av Anders Breivik. Ifølge artikkelen som annonserer dokumentaren i Halden Arbeiderblad og andre aviser nevnes bruken av meg som vitne på en måte som virker enten løgnaktig, feig og spyttslikkende overfor makteliten eller demonstrer bare at både Lippestad og Bæra er intelligente, velinformerte lakeier til tjeneste for konsensuseliten som styrer landet vårt mot borgerkrig og folket vårt mot utryddelse.

Maktelitens propagandamedia bidrar på sin måte med den, hva meg angår, misvisende overskriften: "Gruet seg til islamkritiske vitner". Artikkelen fortsetter:

"Verken Lippestad eller Bæra har særlig lyst til å stå for utspørringen resten av dagen, spesielt ikke av Tore Tvedt. – Det verste står igjen, fastslår Lippestad før utspørringen av Vigrid-grunnleggeren. De bekymrer seg for at Tvedt, som ikke har villet ta avstand fra Breiviks handlinger, vil være et dårlig vitne for å tale for Breiviks tilregnelighet."

Og videre i avsnittet under utdyper Lippestad:

"– Disse vitnene var vanskelige, fordi de var uforutsigbare. Vi visste ikke helt hva de ville si, eller hvordan de ville uttrykke seg. Vi ville ha et budskap ut, men vi ville ikke at det skulle bli en dag fylt med høyreekstrem ideologi, sier han, og understreker samtidig at alle vitnene fungerte bra - inkludert Tore Tvedt."

Dette er vås og min førstereaksjon er at dette er direkte løgn, feighet og spyttslikking overfor makteliten som han er avhengig av velviljen til og selv tilhører, om enn ikke på toppen, såvidt jeg vet.

Saken er den at jeg stilte opp til et informasjonsmøte inne på Lippestadkontoret i Oslo i god tid før min vitnedag og forklarte i grove trekk hva jeg ville forklare meg om og at absolutt alt jeg hadde å si kunne jeg dokumentere ved hjelp av artikler fra norsk massemedia. Altså ingen form for politisk reklame overhodet og absolutt ingen form for ideologisk fremføring. Hva jeg kunne og fortsatt kan vitne om er hvordan makteliten utøver både åpen og skjult terror i strid med all norsk lovgiving for å bringe politiske og religiøse opponenter til taushet.

Da vi avsluttet ovennevnte møte gjorde jeg det klart at jeg var i ferd med å avslutte en disposisjon for foredraget for de 45 minuttene som jeg fikk beskjed om sto til min rådighet. Disposisjonen ble laget som dokumenter på nett og som utskrift for meg til støtte under min vitneforklaring i retten. Etter avtale med Bæra sendte jeg dem kort tid etter møtet URL'en til hele disposisjonen. Etter det gjorde jeg kun kosmetiske rettelser i foredraget. Jeg gjorde det også klart at jeg stilte gjerne opp igjen i Oslo hvis de ville gjennomgå foredraget med meg. Snodig at Lippestad selv ikke deltok på møtet siden det var meg han gruet seg mest for å møte i retten. På folkemål kalles slikt for feighet. På advokatspråket sikkert smarthet.

Etter dette møtet hørte jeg overhodet intet mere fra Lippestad-teamet angående foredraget mitt. De hadde altså mitt foredrag for hånden og jeg sto til disposisjon for å fordype det og likevel hørte jeg intet. Det tok jeg som både en aksept av innhold og tillit til at jeg kom til å presentere dette på en ordentlig og profesjonell måte i retten. Hvilket jeg også hadde gjort.

I ukene før vitnedagen min gjennomgikk jeg foredraget for meg selv til det satt rimelig lett og ledig utenat og slik at jeg med støtte i disponeringen, kortversjonen, ville være i stand til når som helst å bli avsporet og deretter komme tilbake til opplegget. Det var i tillegg modulært slik at det kunne forkortes uten problemer underveis hvis enkelte deler tok for lang tid. Ved en rimelig stram gjennomføring ble tiden jeg brukte tilpasset til nøyaktig de 45 minuttene jeg hadde til disposisjon.

Så kommer vitnedagen min og jeg stiller opp i Tinghuset meget godt forberedt og motivert til å forklare retten hvordan den norske makteliten bedriver terror i et så stort omfang og i så alvorlig grad at Breivik med det som bakgrunn ikke så noen vits i å drive sivil og lovlig virksomhet, men heller aksjonere militært. De som skapte det politiske klimaet og bakteppet for Utøyamassakren var utifra et slikt resonnement nettopp den makteliten som eier og driver hele det norske samfunnet inklusive alle partene som deltok i rettsaken. Men noe foredrag får jeg ikke holde siden det ville rette fokus på den politiske terrorstaten vi lever i så her er hva som i stedet skjer i Tinghuset:

Jeg er ute i god tid og tas hånd om av to pene og meget hyggelige unge politidamer som følger meg inn i et lite venterom hvor de forklarer hva som skal skje og hvordan det vil fungere i rettsalen. Samtidig gjør de det de kan for å berolige eventuelle nerver jeg måtte ha og er i det hele tatt til stor hjelp helt til vi blir brått avbrutt av en av Lippestad's unge medhjelpere. Da er det slutt på idyllen og jeg får beskjed om å glemme hele opplegget mitt. Jeg får ikke holde noe foredrag i det hele tatt, men skal kun besvare noen spørsmål som Lippestad skal stille meg. Politidamene ser sjokkerte ut over denne brå oppførselen og styringen av et vitne. Jeg protesterer høylytt, men advokaten står på sitt. Så slik blir det.

Noen dager etter at jeg har sendt disposisjonen min til Lippestad vedtar Dommerne plutselig og uventet at jeg, og et par til, ikke skal få kringkastet vitneutsagnet mitt(våre). Jeg har skriftlig pr. mail gitt klar beskjed på spørsmål fra Lippestad om at jeg forlangte å bli kringkastet. Så der står jeg i vitneboksen og får ikke bli kringkastet og heller ikke holde det godt forberedte fordraget mitt. I stedet for mine 45 minutter tar den flaue utspørringen fra Lippestad kun 21 minutter. En ren sabotasje av meg og en farse for alle andre. Slik fungerer det i "1984"-samfunn.

Vel, jeg kan sikkert si mere om Lippestad, men det holder for denne gangen. Make til farse som denne "rettsaken" skal man lete lenge etter. Med full kontroll over norsk massemdia, dommere og advokater av alle typer kan det ikke bli anderledes. Og de oppnådde det de ville: Ingen behandling eller fokus på hvordan den politiske terrorstaten Norge fungerer. Maktelitens ekstremister, lakeier og nyttige idioter har dermed startet programmeringen av neste akt i det norske dramaet.