.:Vigrid Forsiden:.

Vi må danne en Anti-HoloCa$h Kamp-Gruppe (Task Force)

Jeg er godt kjent med sentrale deler av det tyske folks moderne historie og ved mine mange besøk i Tyskland har jeg ved selvsyn sett de store angloamerikanske militærbasene som fremdeles holder Tyskland okkupert, såvidt meg bekjent, fremdeles uten en fredsavtale etter den 2. verdenskrig.

Bildet over er av den amerikanske kjempebasen Ramstein ved Kaiserslautern

Sentralt i undertrykkelsen av det tyske folk er HoloCa$h-løgnen om de mytiske 6 millioner jøder som aldri ble masseutryddet under krigen. Dette har utviklet seg til en stor HoloCa$h-industri som i Norge støttes aktivt av alle norske regjeringer og skoleverk, de jødiske organisasjoner i Norge samt den Internasjonale HoloCa$h Task Force med flere. Og sist, men ikke minst, jødedyrkende massemedia. Der vet man hvem som bestemmer og er mer ihuga HoloCa$htroende enn jødene selv. Aftenposten er et glimrende eksempel, men så tilhører de etter min oppfatning også den internasjonale anglozionismens ekstreme høyrefløy.

Korrupte Norge kjøper Goodwill hos den jødiske HoloCa$h-mafiaen

I Norge brukes den 27. januar hvert år til å blåse nytt liv i den antityske hatpropagandaen i anledning den internasjonale HoloCa$h-dagen. Årsaken til at jeg kommer med denne appellen nå er at det er gått for langt selv for meg som i mange år og med stor suksess har imøtegått jødeløgnene og erstattet de med et mere faktabasert og nøkternt historiesyn. Som en mann av ære og tro på et demokrati basert på sannhet og frihet er det min plikt å stille opp for det tyske folk når dets valgte representanter ikke har det nødvendige motet til det.

Det som er spesielt i år er at man i anledning HoloCa$h-dagen i Kristiansand hadde formann i støtteforeningen for Utøya-ofrene, Trond Blattmann, til å holde åpningsinnlegget. Dette er en sinnsyk kobling, slik jeg ser det, mellom Utøya-massakren og de påståtte jødemassakrene av det tyske folk under krigen som gjennom "skyldig ved sammenkobling" rammer det tyske folk også for Anders Breivik sitt massedrap på AUF-ungdommene. Breivik er som frimurer, Israelvenn og kristenzionist en Hitlerhater og det hele er dermed snudd trill rundt på hodet. Forøvrig typisk innen HoloCa$hindustrien.

Rapport om markeringen i Kristiansand

Bildet over er av Breivik i kampuniform og stasuniformen sin som Frimurer. Med andre ord: All ondskap som skjer i Norge fra nå av vil bli koblet opp mot det tyske folks påståtte ondskap mot jødene under den 2. verdenskrig. Det motsatte vil også skje helt automatisk. Taperen i dette, uansett hva som skjer av hvem og av hvilken årsak, er det tyske folk og det frisker opp og øker hatet og forakten for det. De er begge store nok i Norge som det er og ser vi Europa under ett kanskje hovedårsaken til at det tyske folk ikke lenger har livslyst og har en av verdens laveste fødselstall.

Typisk for situasjonen i Norge deltok Blattmann sammen med den jødiske propagandisten i storavisen Aftenposten, Mona Levin. Aftenposten fremstår for meg som det mest hatefulle propagandaorganet i Norge på dette området. Her er et par eksempler på det:

Mona Levin lyver om Wannsee-konferansen

Her kommer nevnte jødiske propagandist, Mona Levin, med utsagnet: "Ved Wannsee-konferansen i Berlin i 1942, vedtok de tyske nazilederne at Auschwitz skulle tjene som utryddelsesfabrikk." Det er kun en påstand uten objektiv historisk bæring, men den er med på å bygge opp under antitysk hat og fungerer vel som den er ment å fungere.

Her er en annen artikkel som viser hvordan Aftenposten propaganderer for HoloCa$nh-industrien;

Løgneren Håkon Letvik om krematoriet i Auschwitz

Her presenteres tegningene over krematoriene og likkjellerne i Auschwitz som bevis på en planlagt jødeutryddelse ved massegassing. Et sitat: "Kartene viser de detaljerte planene for jødeutryddelsen under andre verdenskrig." Det som gjør denne artikkelen så ille er ikke bare den etter min oppfatning ekstremt ondsinnete og antityske løgnen, men at den spres av den mannen, Håkon Letvik, Aftenposten har som sin representant i Berlin, Tyskland.

Jeg tror ikke det er nødvendig å komme med flere eksempler for å vise at denne antityske hatpropagandaen under navnet HoloCa$h er gjennomsyret i hele det norske samfunnet fra toppen av regjering gjennom norges mest innflytelsesrike propagandamedium via skoleverk, jødiske organisasjoner og mange andre som med liv og lyst deltar i konkurransen om å utrydde det tyske folks stolthet og livslyst basert på historiske løgner og krigspropaganda.

Tiden er inne til å matche jødene med å danne en Anti HoloCa$h Kamp-Gruppe (Task Force). Ta kontakt.