.:Vigrid Forsiden:.

Er Aftenposten ondskapens fremste hatpropagandist i Norge?

Mitt svar er uten tvil Ja!

Bildet over er for meg et symbol på den internasjonale jødiske zionismens og dens tilhengeres ondskap: Til venstre jødestjernen (som jødene sikkert har stjålet fra en annen kultur og gitt ny mening). I midten lar den rasistiske jødiske apartheidstaten Israel det regne hvitt forsfor over Gaza, mens vi til høyre har kristenzionisten og frimureren; Anders Breivik. Overskriften omhandler Aftenposten som den kristenzionistiske angloamerikanske høyresidens fremste hatpropagandist i Norge og det er jo nettopp den politiske fløyen Breivik bekjenner seg til.

Breivik sin begrunnelse for militæraksjonen mot AUF var "politisk og militært nødverge" - på engelsk "political and military necessity". Heisann, men det er jo samme begrunnelse som den kristenzionistiske høyresiden i USA, England og Israel benytter seg av for sine militæraksjoner mot andre. Linken over går til Aftenpostens forside fordi mitt inntrykk av Aftenposten som spreder av ondskap og hat på vegne av nettopp den kristenzionistiske høyresiden, som Breivik også tilhører, er generelt og dannet over mange år og ikke basert på en eller et fåtall artikler.

Høyremedlem i International Republican Institute (IRI) løslatt i Egypt
International Republican Institute (IRI) er i hendene på verdens mest hatefulle høyreekstremister

I de to avsnittene og bildet øverst så vi på det jeg kaller den internasjonale høyreekstreme ondskapens sentrum og dens spreding av hat og krig og massemord og innblanding i alle verdens land og folk. Det er en drøy påstand så la oss se om vi kan kaste litt konkret lys over den. Vi hadde nylig en mediesak som vakte stort engasjement i den anglozionistiske medieverden i forbindelse med at noen av den høyreekstreme zionismens agenter var blitt arrestert i Egypt for innblanding i egyptiske forhold. Linken over går til en Aftenposten artikkel om det. Den andre linken ikke bare bekrefter min påstand, men at virkeligheten kan beskrives med ord så sterke at det er bedre å la være å si dem. Ekstremisme, antidemokrati, diktatursamfunn, tvang, overvåking og krigshissing er ord som passer. Og med Lieberman som styrer av McCain er det klart at alt er til inntekt for jødenes agenda om absolutt verdensmakt.

Bildet over sier det meste. Fra venstre ser vi jøden Joseph Lieberman som er sammen med John McCain ved klagemuren i Jerusalem. Lieberman sin styring av McCain er så åpen at alle ler av den. Til høyre for dette jødezionistiske ekstremistparet finner vi logoen til IRI som det norske Høyremedlemmet var i Egypt for. Nederst ser vi teksten: "Advancing Democracy Worldwide". Ved siden av er logoen til den amerikanske statens USAID (United States Agency for International Development) som på norsk blir De Forente Staters Avdeling for Internasjonal Utvikling. USAID finansierte IRI i Egypt og er bare et av systemene haterne og verdenserobrerne som styrer USA bruker for å finansiere destabilisering i andre land. Helt til høyre ser vi hvordan USA sprer sin demokratiske utvikling internasjonalt hvis et land ikke bøyer seg for trusler om slakting.

Disse ekstreme høyrekreftene innen kristenzionismen og dens jødiske Herrer er det Breivik også tilhører en fløy av. Deres handlinger i praksis viser at mottoet deres burde være: "Gjør som vi sier ellers dreper vi deg og slakter folket ditt til dere tjener oss". Tyskland i den andre verdenskrig er et godt eksempel på det. Irak, Afghanistan, Serbia, Libya, Vietnam med mange flere er også glimrende praktiske eksempler på det. Bildet over fra Dresden kan stå som eksempel på anglozionistenes grenseløse mordlyst kamuflert som "Spreding av Demokrati og beskyttelse av Sivile". Bak dette folkemordet sto mannen Breivik beundrer mest og ønsker tilbake til i dag som leder for den kristenzionistiske høyresiden, Winston Churchill. Churchill har statue i Oslo og snart gir vel kristenzionistenes høyreekstremister Breivik en ved siden av han.

Og dermed har jeg vist med et helt rykende ferskt praktisk eksempel det poenget jeg har. Her i Norge står etter min oppfatning Aftenposten, Høyre og Frimureriet i sentrum for den norske delen av denne høyreekstremistiske, kristenzionistiske ondskapens akse. Med Aftenpoisten etter min oppfatning som den verste fordi den på sin sleipe og hatefulle måte er ekspert på å lure en enfoldig befolkning til å støtte den internasjonale kristenzionismens militære erobring av hele kloden på vegne av det jødiske Herrefolket.