.:Vigrid Forsiden:.

Et barn gjøres skiri:

På vegne av alle som er i Vigrid priser jeg Herren, vår allmektige universets skaper Odin, for at han har satt oss i stand til igjen å gjøre våre barn skiri i hans navn slik at han kan fylle dem med sin ånd og kraft. Etter en slik seremoni har de rett til tittelen menneske som er en sammentrekning av mann + skiri = menneske.

Av alt det liv som finnes på denne jorden er de barna vi selv har skapt og gitt liv til det mest verdifulle og kjære vi har. Slik er det bare og vi som er fedre og mødre til dem gir med glede livene våre for å sikre dem den beste fremtid og tilværelse vi kan klare å gi dem.

Gleden min var derfor enorm da et av våre unge par ba om at vi kunne døpe den vesle gutten deres i Odins navn og til Hans ære. Og nå på søndag gjennomførte vi derfor vår første barnedåp i Vigrid. Han ble døpt mellom ild og is som dere kan se på dåpsbildet og syntes det var riktig artig.

Denne lille og blide hjerteknuseren var vårt første dåpsbarn, men han blir garantert ikke det siste, så jeg sier som en kjent mann gjorde for et par tusen år siden:

”La de små barna komme til Vigrid”!

Odin er stor og vi takker ham av hele vårt hjerte for at han velsigner og beskytter oss.