.:Vigrid Forsiden:.

Zbigniev Brzezinski er på banen igjen
15. juli 2014 - Tore W. Tvedt

Krims og Novorossijas Frihetskamp har gitt Brzezinski og Jødiske Neocons sammenfallende interesser

For 40 år siden var Brzezinski og de jødiske Israel-i-sentrum Imperialistene på samme lag og hadde geopolitisk sett omtrent de samme mål og prioriteringer: Verdensherredømme gjennom å ødelegge det nå nasjonalt orienterte Sovjetunionen samtidig som Israels ekspansjon ble sikret. Forskjellene var der, men uten betydning. Brzezinski & co. designet og gjennomførte ødeleggelsen av Sovjetstaten og veien lå fri for alle til å nå sine mål. De jødiske finanskretsene i London City og Wall Street plyndret Russland og andre øst-europeiske land for alt av verdi slik at befolkningstallet i land som Russland og Ukraina sank dramatisk.

Situasjonen rundt Israel var imidlertid blitt farlig med en sterk Hussein og Assad og et Iran på vei opp fra krigen mot Irak som USA lurte Hussein til å føre. Vi fikk 9/11 som krigspåskudd og nå var det de jødiske Neocons som satt i førersetet i USA. Brzezinski var noen få år tidligere skjøvet til siden og svarte med sin verdensberømte bok: "The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives" som på norsk kan oversettes med "Det Store Sjakkbrettet: Amerikansk Hegemoni og dets Geostrategiske Forutsetninger".

Krim blokkerer veien for NATO til "The Heartland"

For å forstå den hysteriske måten USA og dets allierte og lakeistater, som Norge, reagerte på da Krim gjennom folkeavstemming valgte Frihet og tilslutning til Russland må forstå Brzezinski's tanker i boken hans som er nevnt over. Ukraina er porten fra vest inn til "The Heartland", men Krim som en del av Russland er sperrebommen som hindrer et militært fremstøt over slettene nord for Kaukasus (som er standard hærvei) og også landgang langs kysten nord for Kaukasus. Krim truer begge disse fremstøtene i flanken og gjør dem svært risikable. Krim er ikke lett å erobre heller noe både Frankrike, England, Tyrkia og Russland selv har fått erfare. Krim er en glimrende sperrebom for videre militære fremstøt østover nord for Kaukasus eller gjennom Georgia.

Det beste Russland altså kan oppnå i dette sjakkpartiet er en Patt med Remis til resultat. Og det er akkurat hva Putin er ute etter. Derfor kan vi se hvordan Putin i dag er aktiv over hele kloden som storspiller og mesterdiplomat med smil og latter og i strålende humør mens anglozionistene og deres medspillere gnisser tenner og provoserer til krig langs hele Russlands grense og destabiliserer alle land Russland har sterke bånd til.

Assad er en populær president og ble gjenvalgt i 2014 med stort flertall

Fram til sommeren 2013 kan vi se to forskjellige fronter i USA's hegemonikamp: Jødene og zionistenes fokus på Midt-Østen hvor Irak og Libya var ødelagt og Syria som sto for tur. Da satte Putin med støtte fra Kina foten ned og de jødiske og zionistiske Neocons sine interesser smeltet sammen med Zbigniev Brzezinski og hans verdinøytrale antirussiske Imperialister. De to frontene hadde smeltet sammen til en og Russland var fra da av hovedfienden. Og Ukraina var middelet for å provosere til krig. Kun Putins klarsynte og rolige håndtering av situasjonen reddet Europa fra den tredje verdenskrig på sitt område på 100 år.

På rekordtid var Krim gjenforenet med Moderlandet Russland og Novorossija sto for tur. Det kunne ikke Putin la skje og sørget for en foreløpig uavgjort på slagmarken. En slagmark som var mest av alt preget av de nasjonalsosialistiske raseforrædernes slakting av egne blodsbrødre for anglozionistenes og de jødiske finansoligarkenes regning. Og der står vi i dag: Amerikanerne og deres medskyldige bomber terrorgruppene / frihetskjemperne i den Islamske Stat i Syria og Irak og det er bare å vente at de skaper en situasjon hvor de går over til å bombe Syrias frihetsarmé under president Assad. Alt for å provosere Russland til krig.