.:Vigrid Forsiden:.

Mann konfirmert på Bolkesjø
Onsdag 2. desember 2015

Vikingånden vekkes til live igjen på Bolkesjø

Vår Nordiske kultur er under angrep. Vår Nordiske sivilisasjon er under angrep. Vårt Nordiske folk er under angrep. Og nettopp i denne skjebnetimen vekkes våre forfedres Vikingånd til live igjen. En av dem er en ung mann som i tåkehavet på Odins egen dag (Onsdag) valgte seg Bolkesjø som seremonisted siden Bolkesjø står i sentrum for det som kan bli Norrønafolkets åndelige gjenfødelse.

Etter at en ung lokal dame satte Bolkesjø på kartet med Bolkesjø hotell som hovedkulisse i det nasjonale dramaet rundt masseinvasjonen av sivilisasjonsfemmede har vi i Vigrid overtatt stafettpinnen og fører den videre. Det er uverdig for den Nordiske mann at det måtte en ung kvinne til for å våge å si stopp. Vi i Vigrid utfordrer andre Nordiske menn til å gå i front i kampen for den Nordiske Sivilisasjon og det Nordiske Folks eksistens.

Vigrid er den eneste norske grupperingen som har det rette Nordiske målet, den rette oppfatningen av det geopolitiske konseptet den episke striden utspilles innenfor og tiltakene som skal til for å vinnne den endelige seier. Et enkelt og praktisk sted å starte er med å bli gjort skiri slik at du får rett til tittelen Menneske.

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller utryddelse som folk og sivilisasjon!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)