.:Vigrid Forsiden:.

Resett - Trojansk Hest for Islamisme og Tyrk/Mongolsk Globalisme?
3. april 2018

Morgenbladet intervjuer Mikkel Dobloug

Skjermdumpen over er hentet fra artikkelen i Morgenbladet vi linker til. Poenget her er at Dobloug ble fremstilt som bakmann for et islamkritisk parti, Alliansen, og det går jo ikke an når den samme Dobloug er konsul for det islamistiske landet Kazakhstan i Oppland og Vest-Norge. Nå gjelder dette Alliansen og det har ikke Dobloug lenger noe med. Greit nok, men det er ingen grunn til å tro at dette forholdet forandrer seg når vi skifter ut Alliansen med Resett hvor samme Dobloug er styreleder og finansiør.

Mikkel Dobloug er altså konsul for et islamsk land med et dynastisk de facto diktatur siden 1991 under ledelse av president Nazarbajev som har gjort mye for å fjerne den nordisk/ europeiske delen av befolkningen som flyttet inn under Tsarene og Stalin.

Nazarbajev har gjort mer enn de fleste islamske ledere for å islamisere landet sitt og fjerne ikke-islamske grupper og ikke-etniske tyrkomongolere gjennom sin politikk. Tabellen over er hentet fra Wikipedia om Kazakhstan. Merk dere utviklingen fra 1989 til i dag. Den er villet politisk og vil fortsette i samme retning; Nemlig fortsatt tyrk/ mongolisering og islamisering.

Nazarbajev gjorde en genistrek til for å islamisere og tyrk/ mongolisere landet da han flyttet landets hovedstad fra Almaty til den helt nykonstruerte byen Astana. Astana ble konstruert i den nordlige delen av landet hvor kristne russere var i majoritet og bebodd med tyrk/ mongolere flyttet fra andre deler av landet slik at russerne mistet majoritet også i nord. På toppen av å fjerne seg fra russisk påvirkning og kultur har Nazarbajev-dynastiet nettopp vedtatt å gå over fra det kyrilliske (russiske) alfabetet til det latinske.

Ser vi disse trekkene i sammenheng ser vi en målrettet demografisk og islamsk offensiv mot nord med retning det sentrale Russland hvor det fremdeles bor noen millioner islamske tyrk/ mongolere. I historisk perspektiv har vi ingen problemer med å sette denne utviklingen i sammenheng med den generelle tyrkiske politikken hvor de snakker om det tyrkiske folket i og utenfor Tyrkias grenser. Da Russerne flyttet østover på 17- og 18-hundretallet bosatte de seg i det folketomme Sibir og Øst-Sibir helt til de møtte havbuktene til Stillehavet. Dette gikk imot de tyrk/ mongolske stammenes interesser og vi fikk en del dominansekriger. Disse krigene mellom tyrk/ mongolere og russere er udødeliggjort i romanen "Michael Strogoff - Tsarens Kurer" skrevet i 1876 av Jules Verne.

Boken omhandler en tidsperiode hvor Russland var sterkt og ekspanderende under den glimrende tsar Alexander II. Etter at Tsar-Russland gikk under overtok Stalin og under hans ledelse var Russland igjen en sterk makt alle måtte regne med. Da Sovjetunionen gikk under i 1989 kom alle de gamle historiske konfliktene til overflaten igjen og alle ville delta i oppstykkingen av et svakt Russland. Tyrk/ mongolerne og islamistene intet unntak.

I dette perspektivet ser vi Kazakhstans ekspansjon av tyrk/ mongolsk og islamistisk ekspansjon nordover. Foreløpig innenfor egne landegrenser, men i geopolitisk perspektiv utgjør dette en viktig del av en global tyrk/ mongolsk og islamistisk ekspansjon på bekostning av alle nabofolk. Vi har sett det på Balkan, i Kaukasus, overalt i Nord-Afrika, i Europa, ja, overalt foregår denne ekspansjonen. Et hovedelement i denne sivilisasjonskrigen er den demografiske utviklingen mellom folkene. Der er de nordisk/ europeiske folkene den store taperen og et sterkt militært Russland under Putin hjelper oss null hvis ikke vårt folk også vinner på den demografiske fronten.

Og her finner vi altså Resett's styreleder som agent i Norge for et slikt tyrk/mongolsk islamistisk land.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)