.:Vigrid Forsiden:.

Resett og Alliansen - Bakgrunn og våre Forventninger
2. april 2018

Etter å ha satt meg inn i intervjuer i media med de som står bak Alliansen og Resett samt noen andre medieartikler om de samme faller det naturlig for meg å innlede med et meme fra Smoloko som generell oppfriskning av noen sentrale begreper. Og så over til hovedpersonene og prosessen. Mikkel Dobloug er en slik Frimurer og jamen ligner han veldig mye på bildet over.

Over har vi et utdrag fra Morgenbladets artikkel av 23.12.2016 med Dobloug. Den mannen som altså sa de vibrerende og samlende og motiverende ord var den kjente NRK-propagandisten Hans-Wilhelm Steinfeld. Så mannen med den samlende idé var altså Steinfeld. Hans bakgrunn er så kjent at jeg hopper over den. Mikkel Dobloug er altså mannen som tar opp denne ideen hvor det lenger nede i samme artikkel går klart fram at hensikten var å etablere en avsporing som lynavleder for rekruttering til Vigrid. Jeg er stolt:) Artikkelen som er linket til i Morgenbladet er fjernet, men kan finnes igjen bak betalingsmur ved å søke på "Samtale i ulendt terreng".

Når så den samme Dobloug i samme artikkel innrømmer at han er Frimurer faller brikkene enda bedre på plass. Ifølge andre åpne kilder på nett er Dobloug en ihuga Frimurer med høy grad.

I et annet intervju, denne gangen med Dagbladet av 7. november 2016, se over, kommer Dobloug nok en gang tilbake til Steinfeld sin rolle. Hans-Wilhelm må ha positivt dominert møtet den sommeren siden han nevnes så sentralt flere måneder etterpå. Er det bare jeg som synes at bildet øverst i denne artikkelen ligner på Dagbladet sitt?

Så langt har det dreid seg om det politiske partiet Alliansen med hensikt å være lynavleder for rekruttering til Vigrid og generell samfunnspåvirkning. Når det gjelder det siste er det klinkende klart for alle som har til hensikt å påvirke samfunnet at da må man etablere media. Det er jobben deres sammen med parti og andre tiltak. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse for noen da Dobloug er sentral i etableringen av nettavisen Resett. Det er slik det nesten må være hvis man mener alvor. Media, tenketanker og mange andre tiltak må til skal et parti ha suksess.

Det skulle gå over et halvt år før Resett kommer på luften i august 2017. Investorer er inne og Mikkel Dobloug er styreformann og Helge Lurås er redaktør. Og alt det er vel og bra. Media graver og roter litt i opplegget og forsøker å lage koblinger som benektes av Lurås. I følge han er Resett en helt frittstående satsing uten forbindelse med noe annet. Heller ikke partiet Alliansen. Kanskje er det slik og kanskje er det ikke slik. Etter å ha gjennomgått hva medier og Resett/Lurås selv skriver om det blir min konklusjon at hele greia med partiet Alliansen og nettavisen Resett er sprunget ut av sommermøtet hos Dobloug hvor Steinfeld sto fadder for ideen som jeg tror førte til realisering av begge prosjektene med Mikkel Dobloug som felles faktor.

Siden "alle" vet hvem Steinfeld er og alle interesserte i Resett og Alliansen vet at Dobloug er høygrads frimurer er det interessant å ta en titt på denne Helge Lurås. Fra Resett ble dannet har jeg lest mye som er skrevet der og vært til tider en ivrig kommentator. Og inntrykket mitt er helt klart: Jeg oppfatter Resett som kontrollert opposisjon og nettopp en slik lynavleder som ble diskutert på sommermøtet hos Dobloug. Forskjellen i mine øyne er at her er det ikke Vigrid som er i sentrum for avsporingen, men de anti-islamske nettstedene HRS og Document og lignende. Resett ligger tett opptil disse to, men med en mye mykere og avledende profil for å avdempe gemyttene og avradikalisere leserne og de som kommenterer.

Samtidig er Resett basert på nyhetsfeeden fra NTB (Nazistisk Trolle-Byrå) med sin russofobiske hatpropaganda. For å sukre pillen til det prorussiske segmentet inviteres folk som Bjørn Nistad som artikkelforfatter. Med Lurås sin flerårige bakgrunn fra Forsvars- og Utenriksdepartementene og sine ferske millionavtaler med sistnevnte departement må han anses å være "systemtilhenger" og kosher-godkjent som tilhenger av NAZI-Alliansen (NAto-ZIonist-Alliansen) og Det Anglo-Zionistiske Imperiets aggresjonspolitikk; spesielt i Europa. Bildet over er en skjermdump fra en artikkel i Morgenbladet av 30. juni 2017.

Detaljene rundt engasjementene med UD og den såkalte "forskerstriden" rundt Lurås er uinteressante for meg. Det som er interessant er at Lurås ifølge overskriften har løpende millionavtaler med UD sommeren 2017.

Nå er det alltid slik at synspunkter og konklusjoner er basert på den konkluderendes utsiktspunkt. Fra mitt punkt er både Alliansen og Resett resultater fra ideene som ble diskutert på sommermøtet hos Dobloug i 2016 og jeg regner utifra det Hans-Wilhelm Steinfeld som den åndelige fadderen for dem begge. Strategen og "fikseren" Mikkel Dobloug er "matchmakeren" som megler fram finansiering og ledelse for Resett som hovedsatsing. Alliansen under Lysglimt sin ledelse tviler jeg på finner godkjennelse hos idéskaperne og dermed tror jeg det partiet må seile sin egen sjø og sannsynligvis grunnstøte i løpet av kort tid. Etter min oppfatning var valget en så stor fiasko at det burde vært nedlagt sporenstreks.

Resett derimot har jeg stor tro på og på tross av min kritiske holdning til alle involverte og deres motiver ser jeg på det som klar fordel for en revitalisering av Vigrid. Både fordi Resett gjør vårt grunnsyn om "Vern av Det Norske Folk" mere spiselig og at grensene for akseptable holdninger kan flyttes nærmere Vigrid slik Sylvi Listhaug gjorde det. Og som paradoksalt nok Bjørnar Moxnes i Rødt gjør det ved sitt krav om at Norge skal ut av NAZI-Alliansen.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)