.:Vigrid Forsiden:.

Hjernevasking, Stockholmssyndrom, Kristenzionistisk Blindhet og Kognitiv Dissonans
Gjennomgang av Dan Odfjell sin artikkel på Resett "Hvor lenge skal vi rygge?"
3. november 2017

Churchill: Mentalt syk alkis og folkemorder

Den nye nettavisen Resett har tydeligvis sin misjon og ser ut til å finne sin nisje. Etter vår oppfatning er den for politisk korrekt og baserer seg, i starten i alle fall, for mye på ukritisk gjengivelse av NAZI-feeden til Nazistisk Trollebyrå, NTB. Nå er det forsåvidt i tråd med den linjen de fleste artiklene også følger så det er sikkert i lesernes smak. NAZI står i dag for Nord-Atlantisk-ZIonist-imperium hvor et finansoligarki, med hovedvekt av jødiske institusjoner og personer, skalter og valter som de selv vil. Å gå utenfor denne PK-NAZI-rammen, hvor jødedyrking er en forutsetning, er det få som gjør. Hva skyldes det? og Hvor fører det hen? La oss ta utgangspunkt i en velskrevet og god artikkel av samfunnsdebattanten Dan Odfjell av 29. oktober i år på Resett med overskriften "Hvor lenge skal vi rygge?"

Tittelen til artikkelen er beskrivende for forfatteren selv når han stiller spørsmålet om "Hvor lenge skal vi rygge? Svaret er veldig enkelt: "Det er opp til deg selv, det, Dan." Det er ingen andre som tvinger deg til å rygge.

Et bilde sier mere enn tusen ord og det gjelder her også. Å trekke frem et bilde av statskuppmakeren og landssvikeren Nygaardsvold signaliserer et politisk og historisk grunnsyn som er avslørende og også forklarende for de kristenzionistiske, hjernevaskede grupperingene vi sorterer denne artikkelen innunder. Vi viser til en artikkel om statskuppet i 1938 med Nygaardsvold som statsminister og den jødiske stortingspresidenten Hambro som angivelig toneangivende.

Vi oppfatter også Johan Nygaardsvold som en feiging, forræder og landssviker da han med de andre landssvikerne overlot Nordmenn til seg selv og flyktet til London, Canada og New York hvor de levde i sus og dus; noe vi beskriver i artikkelen om "Maktelitens forræderi mot det norske folk".

Under bildet i Resett-artikkelen kaller de mai-juni 1945 for "fredsdagene", men faktum er at da startet den AngloZionistiske NAZI-okkupasjonen i Norge som ble innledet med en terror landet og folket aldri hadde sett under den tyske okkupasjonen. En okkupasjon som ble videreført med den norske Tysklandsbrigaden i britiske uniformer som basis for det norske militæret som fra 1949 er underlagt NAZI-Alliansen NATO. Og i dag ser vi den samme NAZI-alliansen føre en hybrid, total sivilisasjonskrig mot Russland med Norge som ivrig pådriver. Norge støtter også aktivt og med store penger det jødestyrte folkemorder-regimet i Kiev som ledd i samme sivilisasjonskrigen.

Breivik hyldet også Churchill

Odfjell viser til en artikkel av Kent Andersen på et annet nettsted med tittelen "Når starter en krig?" Siden hverken Andersen eller Odfjell tydeligvis vet svaret på det kan jeg fortelle dem det: En krig starter i det øyeblikket forsvarerne i et land som blir invadert griper til våpen og avfyrer det første skuddet som ledd i en militær aksjon mot invadørene eller deres femtekolonne i landet. De fleste nordmenn vet vel hvilken dato dagens balkaniseringskriger i Europa startet i Norge.

Odfjells karakteristikk av Churchill får stå for hans egen regning. Churchill var på det tidspunktet, høsten 1938, kjøpt og betalt og revitalisert av den sør-afrikanske jøden og mangemillionæren Henry Strakosh. Bakgrunnen var Chrurchill's alkoholisme og at han levde over evne. Eiendommen hans var krevd solgt på tvangssalg for å dekke Churchill sin gjeld. Strakosh kom til unnsetning og løste ut gjelden med £150.000. Etter datidens forhold en enorm verdi. Strakosh ble deretter en nær rådgiver for Churchill. Og Churchill ble fra da av en tyskerhatende og frådende gal hund. Ikke mye å se opp til hverken for Breivik eller Odfjell eller andre kristenzionister.

Vi siterer fra Odfjell's artikkel ".....alle norske borgere er ikke like fornuftige, noen er uinformerte....... Mange er indoktrinerte......" Vel, fra vårt ståsted dekker jo nettopp dette også Odfjell og med han samtlige kristenzionister. Slik han og de fremstår for oss. Og vi vil gå lenger i vår karakteristikk siden vi oppfatter kristenzionistene som hjernevaskede og lidende under et Stockholmssyndrom som forsvarer dem som holder oss nede og ødelegger oss. Vi kan også se på den kristenzionistiske dualiteten hvor de hylder egne ødeleggere samtidig som de hater resultatet som en klassisk form av Kognitiv Dissonans. Vi oppfatter at Breivik var underlagt de samme begrepene, som alle andre kristenzionister.

Resten av artikkelen er oppgulp av en gammel manns frustrasjon og lite å gripe fatt i. Så vi avslutter med å invitere Odfjell og andre kritenzionister til en hyggelig prat over en kopp kaffe og diskutere situasjonen vi befinner oss i og "Hvor lenge skal vi rygge?" Om vi da i det hele tatt skal rygge. Men det er vel en skremmende tanke for "samfunnsdebattanter på internett".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)