.:Vigrid Forsiden:.

Feige Naziklovner Sparker Liggende Dame
11. mars 2017

Femsene i Nazilaget (Løgnaslaget) som Nazirotter

Frisør Merete Hodne driver etter vår oppfatning med nasjotufseriet som tror at alt blir bra i landet bare man reformerer Islam utenfra. Tanken er absurd og demonstrerer en total misoppfatning hva religion og politikk og hva masseinvasjon av sivilisasjonsfremmede medfører og hvordan det kan bekjempes. Da frisøren ble offer for en bevisst provokasjon av en hijabkledd dame som hun nektet å frisere ble hun rikskjendis gjennom den følgende rettssaken som hun tapte med glans. Norsk nazimedia gasset seg i saken.

Hijabdama har forresten kastet hijaben etter seieren i rettssalen. Den trenger hun ikke lenger for den markerte anti-islamisten Merete Hodne er nøytralisert og slått ut.

Men når Nazister har fått et offer i bakken stopper ikke pakket der. Da overtar andre elementer i Nazi-Norge og sparker og tråkker som best de kan på offeret for hijab-provokasjonen og rettstapet. Kvinner er jo kjent for å være kvinner verst, mens menn har en viss innebygd trang til å beskytte kvinner. Vel, det var før kulturnazismen hadde vunnet og gjort Norge til et statsfeministisk nazisamfunn hvor maskuline menn er omgjort til femsenazier som med glede sparker og slår liggende damer.

I dette tilfellet er det nazifemsene i Nazilaget (Løgnaslaget) som tar femsenaziansvar og håner Merete Hodne i klovnerevyen sin. Engelskmenn har et eget uttrykk for den hersketeknikken "Add insult to injury" som på norsk kan oversettes med "Å føye hån til skade".

Slik taktikk regnes som typisk feminin og feig og typisk nazistisk siden det er den sterke og uangripelige med regimet og retten i ryggen som håner og skader en som allerede har tapt og ligger skadet nede for telling.

Med andre ord fremstår de tre Naziklovnene på bildet over som feige og femsete Nazirotter som ingen kvinne eller mann med verdighet vil besøke revyene til. Nazismen må knuses!

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)