.:Vigrid Forsiden:.

Listhaug kupper anti-Islam protestene
9. august 2017

Pro-aktivt slag mot Innvandringsmotstanderes partisatsing

Vigrid oppfatter at FRP står for ForRæderPartiet siden det gjennom en årrekke har fremstått som Israel- og Jødesleikere av verste skuff. I tillegg går de hardt inn for å integreree sivilisasjonsfremmede invadører i stedet for å sende dem tilbake dit de kom fra. Forræderi begge deler fra vårt ståsted.

Men en ting skal FRP ha; De er erfarne og dyktige i å ta vinden ut av seilene til de mange utbrytere og nykomlinger som ønsker å ta den plassen FRP har i norsk politikk. Men da altså med en mer radikal linje overfor sivilisasjonsfremmed masseinvasjon spesielt

Sylvi Listhaug har effektivt blokkert denne linjen med sin innvandringsretorikk hvor hun blant annet, og helt korrekt, kaller den kristne femsetufsen Hareide for "Imamsleiker". Både Listhaug og Hareide er det vi oppfatter som mentalt sinnslidende siden de begge er angrepet av den sorte åndspesten; Kristendom. Fytti Loke for noen tullinger!

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)