.:Vigrid Forsiden:.

Global frigjøringskamp mot det Anglo-Zionistiske Imperiet

Las Malvinas må leveres tilbake til Argentina

Det anglozionistiske Imperiet er bygget opp på angrepskriger, utryddelse og undertrykking. Dagens situasjon er intet unntak i så måte. Mange av koloniene er blitt frie stater, men en del svært strategisk viktige øygrupper tviholder anglozionistene på. Disse områdene fungerer som faste "hangarskip" hvorfra anglozionistene kan kontrollere handelsruter, utbytte naturressurser og ha som militære støttepunkter for angrep på andre nasjoner som ikke vil bøye seg under zionistenes slavesystem.

Nå er ikke lenger spørsmålet om Las Malvinas en tostatlig affære mellom Argentina og England. Flere andre søramerikanske land har gått offentlig ut med støtte til Argentina og nå har Argentina løftet konflikten opp på det globale plan med støtte av Russland som gir Argentina sin fulle støtte i deres krav om forhandlinger med England.

Las Malvinas ligger på Argentina's kontinentalsokkel

Som vi ser er Las Malvinas en integrert del av det argentinske fastland der øygruppen ligger på Argentina's kontinentalsokkel.

Argentina krever også South Georgia og South Sandwich-øyene

I en forlengelse av den argentinske kontinentalsokkelen finner vi den store øya South Georgia og de mange småøyene som til sammen utgjør South Sandwich-øygruppen. Begge deler er en soleklar del av argentinsk område og kun anglozionistiske maktinteresser tviholder på dem som et ledd i planen om totalt verdensherredømme. Mot anglozionistene reiser det seg nå stadig flere røster i den frie verden som krever avkolonisering av de siste rester av det gamle britiske imperiet. På lang sikt er den engelske okkupasjonen av øyene dømt til å mislykkes. England er en møllspist stat med stadig større problemer og en begynnende rase- og religionskrig hjemme. Argentina og de andre søramerikanske statene derimot kan se fremover mot en ny storhetstid med økende befolkning og makt.