.:Vigrid Forsiden:.

I Kamp for YtringsFriheten - Dom for brudd på § 185 (Rasismeparagrafen)
29. juni 2019 - Tore W. Tvedt

Det har vært noen spørsmål om den nylige dommen mot meg for brudd på § 185 og hva den skyldes. Domsslutningen er offentlig og ingen del av den unndratt offentlighet. Det betyr at ved hjelp av saksnr. over kan hvem som helst få innsyn i hele domsavsigelsen. Jeg går derfor ikke inn på noen detaljer her.

Hva var så den forbrytelsen jeg ble dømt for? Så vidt jeg forstår var det frimodige ytringer i tre artikler og mailer som er lagt ut på Vigrid.net.

For enkelthetsskyld linker jeg dem opp nedenfor i datorekkefølge. Utvalget jeg linker til er det samme aktoratet har kopiert og vist til i sitt prosedyreskriv på hele 157 sider. Jeg regner derfor med at det er her Ytrings-Forbrytelsen befinner seg:

HoloCa$h-mafiaen og Snublesteiner 7. september 2016

Hjernevask av barnehagebarn til jødedyrkere - En Kritisk Vurdering - November 2016 Oppfatter jeg MSM riktig var det denne mailen til landets barnehager som var hovedankepunktet og utslagsgivende.

2017 - Donald Trump: "Drain the Swamp!" - 14. januar 2017

Hovedkampen for å redde norsk demokrati, kultur og norske verdier går i dag rundt forsvaret og gjeninnføring av Grunnlovens § 100 "Ytringsfrihet skal finne sted"!

Bli med i Vigrid - Det er nå Alvoret Begynner!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)