.:Vigrid Forsiden:.

Terrorkrig mot Irak

Den 1. Gulf War 1990/91 - Zionistene lyver om Alt

ZioLøgn bak den 1. Gulfkrigen også

En pen ung Kuwaitisk sykepleierske vitnet i USA før den 1. Gulfkrigen om at hun ved selvsyn hadde sett at irakiske soldater hadde stormet et sykehus og drept 132 babyer. Mange ble revet ut av kuvøser og smadret mot vegger og gaten. Tre måneder senere angrep USA Irak.

Sannheten: Jødesiden sto bak. Piken var datter av Kuwaits ambassadør i USA og historien var propaganda laget av et PR-firma for Kuwaits regning.

Bildet til høyre viser følgene av løgnen: Flyangrep, brennende oljebrønner og ofre. Av 697,000 amerikanske soldater som deltok i "Operation Desert Storm" lider rundt 159.000 av sykdommer i ettertid. Mange av såkalt Uranbasert ammunisjon.

Zionistenes angrepskrig i Irak i 2003 og videre

Verden var i enorm forandring i 1990-årene med oppløsningen av Sovjetunionen og USA som eneste verdensmakt. Samtidig var mange land inne i en lang positiv økonomisk utvikling som var i ferd med å forandre den økonomiske og politiske maktbalansen i verden. Denne utviklingen ville etter 20 år til ha redusert USA til en makt på linje med tre eller fire andre. Planene lå klare, men for å sette dem i verk måtte USA sørge for å skaffe en grunn god nok til å få folket med på krig. 9/11-2001 kom bokstavelig talt som bestilt og øyeblikkelig ble det satt inn et militært fremstøt inn i hjertet av det geopolitiske Kjernelandet, Afghanistan. I 2003 var det Irak's tur etter løgnen om såkalte masseødeleggelsesvåpen i landet.

Irak's oljefelter

Irak ligger i den indre randen rundt McKinder's Kjerneland og det er en strategisk viktig plassering, men i tillegg er det flere andre grunner til at landet ble valgt som neste offer. En av dem er oljerikdommene noe kartet over viser.

Zionistene stjeler Irak's Olje

Denne oljerikdommen ville USA slå kloen i og gjorde det. I tillegg som en ekstra bonus har de bygget oljerørledninger som tar mye av Irak's olje til Haifa i Israel. Det betyr penger, industri, energikontroll og strategisk betydning for Israel.

Irak - Blod for Olje

Det zionistiske Imperiet fører angrepskrig mot det irakiske folk for å sikre jødenes interesser og stjele landets naturressurser hvorav olje er den viktigste.

Eretz-Israel

Israel har også territoriale mål i Midt-Østen og krever å utvide grensene til det påståtte bibelske Stor-Israel kalt Eretz-Israel.

Irak delt etter etnisk/religiøse skillelinjer

For å kunne oppnå det med tid og stunder er de viktig å destabilisere Irak og sette de forskjellige etnisk/religiøse gruppene opp mot hverandre i en evig borgerkrig. Det var ikke vanskelig fordi Irak som de fleste landene i regionen er en fleretnisk stat.

Kurderne har allerede seiret og kun grensesettingen mot Sunni-Araberne gjenstår. Mange mener at det var Mossad/CIA som sto bak Samarra-sprengingen som brakte konflikten mellom Sunni-Arabere og Sjia-Arabere til nye høyder. Splitt og hersk er en god måte å kontrollere og svekke andre på og med et tredelt Irak blir motstanden mindre når den Sunni-Arabiske delen okkuperes av Israel og innlemmes i Eretz-Israel (Stor-Israel).

Muligheten for en samlet islamsk front i ryggen av zionistarmeen som nå samler seg for angrep på Iran blir også betydelig mindre. Kartet viser den etnisk/religiøse delingen av Irak og etter de linjene vil landet splittes. Venstreklikk på det store kartet for større bilde.