.:Vigrid Forsiden:.

Slaktingen i Irak - Det historiske perspektiv
Jødene vil opprette Eretz Israel (Stor-Israel)

For å kunne forstå det som hender rundt oss i verden er det av største viktighet at vi har et riktig historisk perspektiv på de vurderingene vi gjør. La oss ta den pågående slaktingen i Irak som eksempel og se litt på hvor to forskjellige perspektiver fører oss.Først kan vi se på den begrunnelsen amerikanerne gir og som enkelt lyder slik: Irak er udemokratisk og ledes av en tyrann som heter Saddam Hussein og har forbindelser til et islamsk nettverk som heter Al-Qaida. Al-Qaida står angivelig bak aksjonen med navnet 9/11 (nine-eleven)som la World Trade Center i Jew York i grus. (Vi i Vigrid anser det imidlertid som sannsynlig at Mossad sto bak fordi jødene er de eneste som kunne tjene på aksjonen. Den kom som bestilt for dem.)

Alle som har forbindelse med Al-Qaida eller på annen måte ikke passer inn i den jødiske maktelitens måte å se verden på er derfor en del av ondskapens akse og må knuses. Først Afghanistan og deretter Irak. Så følger vel Syria og Iran i tur og orden og det stopper vel ikke der heller.Men hvordan forklarer vi da at forskjellige jødiske maktgrupper tidligere har sørget for å knuse Russland, Tyskland, de baltiske land og Palestina med flere? Og at det vi ser i dag i Midt-Østen følger et årtusengammelt jødisk mønster. Kanskje startet ikke den nåværende slaktingen av Israels og jødenes fiender med 9/11 likevel? På bildene over er de jødiske slakterne Sharon til venstre og Trotsky til høyre.

Kanskje er det bare en del av en annen og mer langsiktig strategi for å knuse fiender av jødenes bestrebelser på å skaffe seg absolutt verdensmakt i sine egne hender?

I så fall; hvor langt tilbake skal vi gå for å finne røttene til de jødiskledete og jødiskmanipulerte folkemordene som vi har vært vitne til i moderne og gammel historie? Vi har gått til kilden selv og sett litt på hva jødene selv sier i sin hellige bok Torah som de kristne kaller det gamle testamentet.

Allerede i den 1. Mosebok, kapitel 15, vers 18 får vi klar beskjed. Den private jødiske stammeguden Yahwe gir jødene alt land mellom elvene Nilen i Egypt og Eufrat i Irak. Og det er jo en grei måte å gjøre det på. Man oppretter en stammegud og lar denne gi seg andre folks landområder og vips så er saken grei og man tar landet fordi stammeguden har gitt dem det. Metoden har virkelig noe for seg, men husk; du må også ha makt til å gjennomføre. Det har jødene i dag.

Men denne stammeguden er smart. Han skjønner jo at for å gjøre jødene så spesielle at ingen vil blande seg med dem må han lemleste dem på det grusomste. Og hva er vel verre enn å mishandle dem seksuelt? Altså er spillet i gang og i kapitel 17 av 1. Mosebok kommer betingelsen: Alt mannkjønn skal kjønnslemlestes på den 8. dag etter fødselen.Denne perverse pakten lever jødene etter den dag i dag og nå skal også norske guttebarn lemlestes seksuelt. På bildet til venstre er de jødiske kjønnslemlesterne i aksjon mens bildet til høyre er av en jødisk babytiss som er smittet med gonoré etter at en rabbi sugde den som en del av det barbariske lemlestingsritualet deres.

Hva byr du meg? Hadde du akseptert en slik pervers handling? Jeg hadde ikke det. Og vårt folk har heller aldri gitt seg inn på slike perversiteter. Men jødene gjør det og fra da av forandrer verdenshistorien karakter.

Et kjønnslemlestet og seksuelt perverst folkeslag utvikler seg til den økonomisk-politiske maktgruppen vi i dag kaller jøder. Det har gått noen tusen år og jødene har tatt bolig blant mange folk og fulgt stammegudens ord om å berike seg på vertsfolkenes bekostning.Og det verste er at de feirer folkemordene de utfører til evig tid. Se Esthers bok hvor de beskriver den jødestyrte nedslaktingen av storparten av Irans (Persias) ariske elite. Etter dette reiste Iran seg aldri igjen og gikk sakte til grunne. Men jødene feirer Purim til minne om nedslaktingen hvert år som sin morsomste fest. For et møkkafolk.

Utbytting, svik, forræderi og folkemord mot vertsfolkene har blitt fulgt av forsøk på å kaste de fremmede utbytterne ut, men forgjeves. Jødenes samhold og makt har gjort at de alltid har kommet styrket ut av stridene og i dag er vi langt inne i den avsluttende oppryddingen av de fiendene av jødenes verdensmakt som fremdeles finnes.

Grunnlaget for denne sluttoppryddingen ble lagt med folkemordet på det hvite Russland mellom 1917 og til i dag og folkemordet på tyskerne og deres allierte fra 1914 til 1950.

Vi som er aktører i Vigrid er klar over at vi ut fra dette perspektivet ikke har opplevd mange forskjellige kriger, men at denne delen av historien kan sees på som en eneste lang jødisk kamp om verdensherredømme og alle andre folks kamp for å bevare sin egen frihet, egenart og rett til selvbestemmelse på eget territorium.

Skulle du ha lyst til å bli med å bekjempe dette folkemordet på oss (og alle andre folk) så tar vi med glede imot deg. Alternativet er total verdensmakt for de omskårne og deres lakeier. Og undergang for oss andre.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!