.:Vigrid Forsiden:.

India som geopolitisk dreiepunkt
Russlands eneste sjanse

19. juni 2016

Trump og Modi kan forandre verden

Geopolitikk er de lange og store linjers utvikling gjennom historiens løp. Den geopolitiske utviklingen er basert på fundamentale forhold og er svært lite følsom for enkeltpersoners handlinger. Her gjelder geografisk plassering, natur-ressurser, befolknigsmengde og sivilisasjonsgrunnlag og disse er lite påvirkelige av kortsiktige politiske forhold i de enkelte land.

Desto mere spennende når vi i disse dager faktisk har en slik person som kan bli leder av verdens eneste supermakt: Trump i USA. Det vi med sikkerhet kan si er at om Trump taper valget mot Killary i november fortsettes Anglozionistenes krigspolitikk uendret med Russland som hovedmål for oppsplitting og fjerning som stat.

Aksen Washington - Israel - India - Tokyo

Kartet over viser Huntingtons oppdeling av verden i sivilisasjoner. Vi har føyd til en senere utvikling hvor tallet 1 markerer NAZI-alliansens erobring av det ortodokse Øst-Europa, 2 Kinas annektering av Tibet og 3 Islams erobring av Kasakhstan og fortrenging av russere og tyskere.

Utviklingen i geopolitikken vi har hatt som en kontinuerlig og uavbrutt bevegelse de siste 350 årene er det Anglozionistiske Imperiets vekst. Denne bevegelsen er det som ligger bak NAZI-alliansens krigspolitikk mot Russland. Forsterket av et intenst jødisk og østeuropeisk diasporahat mot det russiske folk. Det kan avgjøre valget i USA til høsten og dermed er Russlands skjebne beseglet.

Men det finnes en annen mulig utviklingsvei som også vil følge de store geopolitiske linjene og som Samuel Huntington redegjorde for i et foredrag i 1992 og som er kjent under navnet "Clash of Civilisations". Fører vi denne tankegangen videre og Trump vinner valget åpner det seg en annen mulig retning som klart den mest interessante og sannsynlige:

Anglozionistenes felttog mot Russland stoppes og avløses av et kjølig og mistenksomt partnerskap. Anglozionistene flytter fokus over til krigen mot Islam med Israel og India som allierte og den økonomiske sivilisasjonskrigen mot Kina med igjen India som alliert sammen med Japan, Filippinene, Vietnam og Taiwan. Russlands rolle i en slik dobbelt storkrig vil være usikker med muligheten for en nøytral posisjon. Det ville vært det ideelle.

Anglozionistenes Globale Hegemoniprosjekt

Sentralt i denne utviklingen er Indias rolle som inneklemt stormakt mellom fiendtlige islamske stater og Kina. Indias eneste ekspansjonsvei går over Indiahavet mot Afrika eller over Indiahavet mot Australia. Alle andre retninger er allerede overbefolket og konkurrerer om plass og ressurser.

Så langt vi kan se er Trump den lille vekten på den geopolitiske vektskålen som kan vri Anglozionistenes krigsretning fra Russland mot Kina og Islam. La oss håpe det skjer den veien for storkrig blir det uansett.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)