.:Vigrid Forsiden:.

Norges falske "konge"hus - Artikler:


"Kong" Harald av Norge: En syk "konge" av et sykt folk
- Portrettet av "kongen" gjenspeiler vår rases virkelighet

Tragedien Märtha Louise
- Englefantasier og manipulert gifteemne


Norges falske "konge"hus - Kommentarer:


En statue til besvær

Under krigen flyktet kong Håkon og regjeringen til London hvor de ble underholdt av det jødiske Rotschildsystemet representert ved Hambros Bank i England. Hambros Bank var deleid av den jødiske stortingspresident i Norge, C. J. Hambro. Noe av det første denne Londonklikken gjorde var å redusere norske sjømenns hyrer og sette pengene på en konto. Pengene kom ikke til sjømennene og dette forholdet kaller vi rett og slett tyveri Av det aller groveste slaget. Det var svindel med folks død.

Tusener norske sjøfolk satte livet til for å hjelpe den internasjonale jødedommen til verdensmakten ved å slakte et Tyskland jødene selv hadde erklært krig. Olav sin hilsen minner om Hitler sin og det skapte motvilje. Hos oss også; for etter et halvt år utenfor Rikets grenser var ikke kong Håkon rettmessig konge av Norge. Olav hadde derfor ingen rett til noen kongetittel i det hele tatt.

I 1945 ventet kong Håkon en hel måned før han torte å returnere til Oslo fordi det måtte avklares med Hjemmefrontens ledelse om de ville la han få komme tilbake som konge. Mens Hitler sloss for Europa var Olav på jødenes side. Skammelig.


Märtha Louise - brikke i et jødisk system

Jøden Jo Benkow ble hoff-fotograf. Jødinnen Marion Rosen(bildet) står bak Märtha Louise. Spark "kongefamilien" ut av landet. Gjerne til Israel sammen med jødene som omgir dem.


Märtha Louise + Ari = jødisk kobling
Ari Behn - selverklært rasshøl

Vigrid har mottatt mange tips om at Ari Behn har jødisk blod i årene fra morssiden. Det får nå være som det er, men en ting er sikkert og det er at han oppfører seg som en jøde. Det samme gjelder omgivelsene hans.

Selv er han et selverklært rasshøl som går sammen med en gjeng perverse transvestittnegre i Jew York og pisser på noen livredde og ynkelige tyske marinegaster.

Måten jødinnen Marion Rosen koblet stupnaive og blåøyde Märtha Louise sammen med Ari på er så typisk jødisk som det går an. Resultatet er at Märtha oppkaller datteren sin med det totalt jødiske navnet Leah Isidora.

Vi hadde faktisk ventet at hun deretter skulle fremstå som medlem eller utøver av den jødiske Kabbalah, men det ville vel vært for direkte og brutalt. I stedet velger man Kabbalah light i form av systemet til jødinnen Rosen kombinert med en svindlerskole som heter Astarte som er et navn idag forbundet med en semittisk skikkelse med tilknytning til dyrisk lyst og død. Se bildet til venstre. Bildet til høyre er fra kongehuset.no og viser Märtha Louise og Ari Behn.


Dronningen åpner HoloCa$h-domkirken

Wiesel er kjent som en hatefull og intolerant jøde som jobber i fremste linje for den internasjonale jødedommens maktagenda.

Han hisser til mere krig og slakting i Irak og vil gjerne ha andre med på det. Nå var krigshisseren og tyskerhateren med på åpningen av hva vi kaller HoloCa$h-katedralen eller -domkirken på Bygdøy. VG har avbildet han sammen med en annen jøde som har gjort seg bemerket med hat og intoleranse overfor baltiske patrioter som slåss mot den jødestyrte mordmaskinen som utslettet store deler av de ledende befolkningsgrupper i Baltikum.

VG er ikke historieløse og det er heller ikke den såkalte norske dronningen. Vi tror de er anti-nordiske hatere som bevisst jobber for etnisk rensing av det nordiske folkeelementet i Norge. Hva tror du?


Ari Behn - selverklært Rasshøl

Etter at kong Håkon 7. abdiserte fra den norske tronen i 1940/41 i henhold til grunnlovens bestemmelser har ikke Norge hatt noe ekte kongehus.

Kongen kom først tilbake til Norge 1 måned etter at tyskerne hadde kapitulert i 1945. Etter våre undersøkelser var årsaken at de ikke var sikre på om de ville bli godtatt som kongehus av hjemmefronten. Etter en del sonderinger ble man enige om at hvis ingen sa noe ville alt gå greit.

Det spiller derfor ingen rolle for oss at Märtha Louise bringer skam over seg selv og "kongehuset" ved å gifte seg med et selverklært Rasshøl. Les artikkelen og ta han på hans ord; ingen tvil om at erklæringen er korrekt.


Jødisk anti-pris til kronprinsparet

Utdeling av priser og titler er en viktig måte å sende signaler til befolkningen på om hva som er riktig adferd og hvilke meninger som er aksepterte og godkjente av makteliten. Hver for seg har slike tildelinger ikke all verdens betydning, men sett i sammenheng har de en voldsom innflytelse.

Kronprinsparet er nå tildelt "Toleranseprisen" for sin tolerante holdning overfor rasefremmede okkupanter og homser. Slik jeg forstår det. Noen toleranse for at det nordiske folk skal ha livets rett har vi derimot aldri registrert fra den kanten. Det ville de heller aldri fått noen pris for.

Typisk nok er toleranseprisen innstiftet av en jøde, tidligere stortingspresident Jo Benkow, som vi i Vigrid oppfatter som en fiende av vårt folk og som har demonstrert enorm intoleranse og hat mot dem han oppfatter som uønsket i forhold til den internasjonale jødedommens agenda. Akkurat slik vi i Vigrid beskriver forholdene her i landet; Jødene styrer og goyims bukker servilt i støvet.