.:Vigrid Forsiden:.

CELAC - Comunidad de Estados LatinoAmericanos y Caribeños

Fellesskap for latinamerikanske og karibiske stater

Mens en hel verden er opptatt av når og hvordan det zionistiske angloamerikanske Imperiet skal underlegge seg land som Libya, Syria, Iran, Russland og Kina inngikk alle land i Mellom- og Sør-Amerika og i det Karibiske Hav en avtale om å knytte seg nærmere til hverandre som en form for felles kulturell, økonomisk og sivilisatorisk enhet. Det eneste unntaket jeg ser er franskokkupert Guyana og de engelsk okkuperte Islas Malvinas i Sør-Atlanterhavet.

Kart over CELAC-området

Vi merker oss at fransk Guyana er merket med grått og at både Islas Malvinas og Sør-Georgia er tegnet inn på kartet. Særlig Islas Malvinas eller Falklandsøyene er omstridt og av stor geopolitisk betydning. Argentina gjenerobret øygruppen sin våren 1982, men ble jaget ut igjen etter en krig som varte i 74 døgn av England hjulpet av USA. Dette er nå 30 år siden, men sårene har aldri leget i Argentina som har krevet forhandlinger om området hele tiden. Nå har FN grepet inn med støtte til Argentina i sin plan om dekolonisering av flere småkolonier spredd rundt på kloden og på CELAC-møtet i Venezuela i desember gikk Hugo Chavez så langt at han lovet full militær innsats sammen med Argentina i tilfellet en ny krig med kolonistaten England.

Kart over søndre Argentina med Islas Malvinas

Som vi ser ligger Islas Malvinas ikke bare nær Argentinas fastland, men også på selve den argentinske kontinentalsokkelen. England har absolutt null der å gjøre annet enn å leke Imperium og å stjele Argentinas naturrikdommer.

Til venstre over en engelsk atomubåt og til høyre en destroyer

England rasler med sablene og sendte ned en atomubåt og destroyer, begge av siste modell, for å vise Argentina og de andre CELAC-statene hvem som fremdeles er herrer på sjøen i Sør-Atlanterhavet. Og det er England med USA i ryggen. Og slik vil det fortsette å være lenge enda siden England snart har ferdig nye toppmoderne atomubåter og setter to nye store hangarskip i tjeneste om to år.

Likevel er dannelsen av CELAC, som erstatter av det USA-ledete OAS (Organisasjonen av Amerikanske Stater) og utelukker Canada og USA, av enorm geopolitisk betydning. Og de latinamerikanske landene har allierte i Europa som grep aktivt inn i konflikten da England sendte sine krigsskip sørover; Spania leverte fornyet krav om at England skal returnere Gibraltar til Spania. Spania ser på Gibraltar som okkupert land som tilhører dem.

Gibraltar er en naturlig del av Spania

Bildet viser klart og tydelig at Gibraltar er en intregrert del av selve Spania og at England henger ved denne besittelsen er komplett idioti. England satser tydeligvis på at det israelsk/angloamerikanske ZionistImperiet skal vinne den pågående sivilisasjonskrigen og sette resten av verden i det nye globale zionistgulaget hvor Herrefolket lever høyt i sine casinoer og luksushoteller mens resten av oss, 99,9% skal være slaver i verdensgulaget deres. Hadde England i det hele tatt hatt vanlig folkeskikk og vett hadde de gitt fra seg alle kolonier og besittelser og ryddet opp i sitt eget skakk-kjørte land. Englands siste sjanse som Imperium var faktisk da de sa Nei til Hitlers tilbud om å være Englands juniorpartner for 60 år siden.

Hvilken betydning har så dette for det geopolitiske spillet? På helt kort sikt den vi nettopp nevnte og den er liten. På mellomlang sikt avhenger alt av om ZionistImperiet lykkes med å erobre resten av verden. Gjør de ikke det vil CELAC ha avgjørende betydning og kanskje være den utløsende faktoren i Zionist-Imperiets sammenbrudd. På lang sikt under en slik vinkel vil CELAC være en av fire ledende stormakter mens de aionistiske angloamerikanerne vil være redusert til en annenrangs makt.

Min holdning? Jeg har lært meg spansk:)