.:Vigrid Forsiden:.

Brasil - Outsideren på det Globale Sjakkbrettet

Vi har tidligere tatt for oss Kina, Russland, India, Iran og sentral-Asia i forhold til det zionistiske Imperiet med aksen Jerusalem-London-Washington og deres planer om totalt verdensherredømme. I de gjennomgangene har vår oppsummering vært at Kina og Russland er avskåret fra fri tilgang til storhavene og derfor vanskelig kan bli verdensledende supermakter. Vår favoritt blandt disse statene er derfor India hvis de unngår rasekriger melloom de nordlige indo-ariske og de sørlige mere negroide dravidiene. Årsaken er fri tilgang til og mulighet for å dominere fremtidens kanskje viktigste hav: Det Indiske Hav.

Derfor kunne vi også lese at den nye amerikanske strategiplanen nå anså Kina og India som to likeverdige mulige trusler mot USA's posisjon som den eneste supermakten i verden. Det vil uansett ikke skje på lang tid og mye skal skje før det blir slik. Men det er et land som sjelden eller aldri blir nevnt i en slik sammenheng: Brasil. Landet er digert og har over 200 millioner innbyggere hvorav tilstrekkelig mange er av nordisk ætt til å sikre et avansert overskikt med evne til å bringe landet opp på et høyt teknisk nivå.

Brasil har to store fortrinn til og det er åpen tilgang til Sør-Atlanteren med et par øyer langt til havs og direkte over i Afrika ligger Angola med samme offisielle språk som Brasil; portugisisk. Tvers over det afrikanske kontinent ligger Mosambique som har samme språk offisielt. Forbindelsen er markert på kartet over med den røde streken.

I tillegg har vi i sørvest-Europa "moderlandet" Portugal med øyer utenfor Nord-Afrika. Disse portugisisktalende landene er flankert av hele den spansktalende verden. Samlet utgjør disse to gruppene det vi kaller den latinske verden og det kan være utslagsgivende for er det noe alle disse landene har til felles er det hat mot angloamerikanerne eller som de sier: Gringos.

Kartet over viser de fire BRIC-landene som samarbeider om økonomisk utvikling. Det vi kan se av kartet over er at særlig India og Brasil er i meget gunstig posisjon til å ha avgjørende og kontrollerende innflytelse på verdenspolitikken om de fortsetter å samarbeide og bygge ut flåtene sine; og det gjør de begge to. Den angloamerikanske blokken vil ha en umulig jobb i å beholde verdensmakten av idag om Brasil og India fortsetter de siste 10 års utvikling i 50 år til. Og det kan gå fortere og skjer det noe brått vil det alltid være til den ledende maktblokkens, det zionistiske Imperiet's, ugunst.

Brasil har også en trumf som vil utvikle seg til et stort problem i USA: Masseinnvandring av latinamerikanere med et uttrykt ønske om å rive løs de sørvestlige statene og gjeninnlemme dem i Mexico som de tilhørte for 160 år siden. Spennende utvikling med Brasil som "runner up" nr 2 etter India.