.:Vigrid Forsiden:.

Råkjøring om asylmottak i Sandnes

White Genocide er Målet – Rasefremmed Innvandring er Metoden – Asylmottak er Middelet

I hele den hvite verden, uansett i hvilket land, foregår det en målrettet politikk for å dekomponere den hvite rase. Ordet «Dekomponere» er et fint ord for å utslette med raseblanding basert på rasefremmed masseinvasjon og alt som hører med. Et av de praktiske midlene som brukes for å spre dette rundt slik at ingen steder bygger tilstrekkelig motstand til kamp er å spre invasjonshordene rundt om i landet i såkalte asylmottak.

Disse asylmottakene har samme funksjon som militære brohoder i en militær kampanje. I disse dager etablerer myndighetene et slikt brohode i Gandal i Sandnes i Rogaland. For at stedets innbyggere ikke skal klare å samle seg til kamp mot brohodet innkalles det til informasjonsmøte på kort varsel.

I praksis er dette en brutal enveiskjøring som er en ren hån til vårt demokrati og de friheter og prosesser det bygger på.

Mitt forslag er at folk som leser dette og er fra Sandnesregionen engasjerer seg til kamp mot Brohodet ved hjelp av fliers, klistremerker og deltagelse i den offentlige debatten. Det krever noe penger, men mest av alt krever det ferdigheter i kommunikasjon med andre på en saklig basis. Til gjengjeld gir det glimrende trening til bruk i senere kampanjer.

Skulle noen ta tak i jobben håper jeg de rapporterer tilbake og diskuterer i kommentarfeltet under. Eller melder seg til Bjørn for å lage egne artikler om saken. En slik innsats kan danne modell for andre asylmottak rundt om i landet og ende opp som en landsomfattende bevegelse mot dekomponeringen av vårt folk som altså er en del av et Globalt Genocide.